--Advertisement--

บทสรุป Games HARVEST MOON : A Wonderful Life PS2 ตอนที่ 2

โกดังเก็บผลผลิต : บทสรุปเกมส์ HARVEST

1 รายการส่งสินค้าไปขายในเมือง
ที่ ลังใส่ของสามารถเลือกสินค้าส่งไปขาย ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตที่ได้ประจำวัน เช่น นมสด , ไข่ไก่ หลังจากเลือกแล้ว ก็เลือกจำนวนที่จะส่งขาย แล้วรายการที่ส่งจะไปอยู่จอด้านล่าง แล้วก็รอให้ทาคาคุระนำไปขายตอน 5 a.m จากนั้นตอนเที่เขาจะนำเงินมาให้ โดยสามารถเช็คได้ที่เมนูรูปสมุดทางซ้ายของจอ
ตะกร้าขายผักผสมระดับ 3 : เริ่มแรกให้ปลูกผักพันธุผสมระดับ 3 ก็นำผลผลิตที่ได้ไปให้ทาคาคุระดูหลายๆครั้ง จากนั้น 3 - 4 วันเขาจะนำตระกร้ามาให้แล้วบอกว่ามีคนอยาดซื้อผักของเราแล้ว แต่ขายได้แต่ ผักผสมระดับ 3 เท่านั้น : บทสรุปเกมส์ HARVEST

2 การสั่งซื้อสินค้า และ สิ่งปลูกสร้าง : บทสรุปเกมส์ HARVEST

การสั่งซื้อสัตว์ : บทสรุปเกมส์ HARVEST
วัว (Cattle)
Normal Bull 3,000 G
Normal Cow 4,000 G
Marble Bull 4,000 G
Marble Cow 5,000 G
Brown Bull 4,000 G
Brown Cow 5000 G
Star Bull 6,000 G
Star Cow 7,000 G

แกะ (Sheep) 1,500 G

ไก่ (Chiken) 900 G

บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON A Wonderful Life PS2

ยาผสมพันธุ์ : บทสรุปเกมส์ HARVEST
ช่วยให้แม่วัวตั้งท้องได้ แบ่งออกเป็น ผสมพันธุ์ในฟาร์มเราเอง กับ ผสมกับฟาร์มอื่น

การสั่งซื้อเครื่องมือและของใช้ : บทสรุปเกมส์ HARVEST
จอบ ( Hoe ) 800 G
จอบเบา(Light Hoe ) 1,000 G
เคียว ( Sickles) 600 G
เคียวเล็ก ( Light Sickles) 700 G


การสั่งสร้างสิ่งก่อสร้างบ่อ( Pond ) 2,500 G
เครื่องผลิตเมล็ด( Seed Maker) 6,000 G
ห้องแปรรูปผลิตถัณฑ์( Food Processing Room) 30,000 G
ห้องรดนมวัว (Milking Room) 60,000 G
บัวรดน้ำ(Water can ) 600 G

บัวรอน้ำใหญ่((Water can L ) 750 G
กรรไกรตัดขนแกะ (Wool Shears) 400 G
เครื่องไถขนไฟฟ้า( Electric Clippers) 1,300 G
ยารักษาโรค (Animal Madicine) 200 G
หญ้าแห้ง Good Fodder ) 200 G
อาหารนก (Bird Food ) 150 G : บทสรุปเกมส์ HARVEST

ที่มา www.absoluteclub.net

Related

บทสรุปเกม HARVEST MOON 5797474722288564490

แสดงความคิดเห็น

emo-but-icon

item