--Advertisement--

บทสรุป Games HARVEST MOON : A Wonderful Life PS2 ตอนที่ 4

แปลงดินคุณภาพต่ำ : บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON
เหมาะสำหรับปลูกจาก. เมล็ดพันธุ์ธรรมดาที่ซื้อมาจากไร่ของเวสต้า

แปลงดินคุณภาพปานกลาง : บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON
เหมาะสำหรับปลูกจากเมล็ดพันธุ์ธรรมดาและเมล็ดพันธุ์ผสมระดับ 2

แปลงดินคุณภาพดี
เหมาะสำหรับปลูกพืชทุกชนิด
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

ห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์
ต้องสั่งทำจากทาคาคุระในราคา 30,000 G ใช้แปรรูปนมออกมาเป็นเนยและเนยแข็ง ประกอบด้วย
- เครื่องผลิตเนยแข็ง แปรรูปจากนมขวดมาเป็นเนยแข็ง
- เครื่องผลิตเนย แปรรูปเนยแข็งเป็นเนยธรรมดา

ห้องรีดนมวัว 
สั่งทำจาก ทาคาคุระในราคา 60,000 G เพียงนำวัวเข้ามาในเครื่องๆก็จะรีดนมโดยอัตโนมัติ
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

การเพาะปลูก

1 การปลูกผักและผลไม้
อุปกรณ์ ที่จำเป็นคือ จอบ , บัวรดน้ำ และเมล็ดพันธุ์ที่สามารถซื้อได้จากฟาร์มของเวสต้า ก่อนปลูกต้องดูด้วยว่าเมล็ดที่ซื้อมาเหมาะที่จะปลูกในช่วงฤดูไหน ต่อมาก็ต้องดูว่าเหมาะกันแปลงปลูกแบบไหน การปลูกก็เริ่มจากเริ่มพรวนดิน หว่านเมล็ดลงไปและรดน้ำ ครวหมั่นรดน้ำเช้าเย็นจะดีที่สุด ปกติผลผลิตที่ได้มาจะเป็นแบบธรรมดาคือ B แต่ถ้าอยากให้ผลผลิตออกมาดีกว่านี้คือ ระดับ A และ S จะต้องหาปุ๋ย (Fertilizer) ที่หาซื้อได้จากร้านเวสต้าในราคา 120 G ถุงนึงใส่ได้ 1 ช่องเท่านั้น ครวใส่ปุ๋ยให้บ่อยที่สุด(ไม่ต้องกลัวดินเค็ม) เพื่อผลผลิตที่ดีที่สุด เมื่อมันเริ่มออกดอกก็แสดงว่าใกล์ที่จะเก็บได้แล้ว เมื่อเก็บผลผลิตไปแล้วก็นำไปขายได้แต่ขายกับ แวน จะดีที่สุด จากนั้นก็เริ่มพรวนดินใหม่เพื่อปลูกใหม่ได้

2 การปลูกต้นไม้
ผล ไม้จะให้ผลผลิตที่มากว่าผัก แต่ก็ต้องใช้เวลาในการเติบโตและพื้นที่ปลูกมากตามไปด้วย การปลูกนั้นต้องปลูกแต่พื้นที่ตรงกลางของแปลงโดยพื้นที่รอบๆไม่สามารถปลูก อะไรได้อีก
การดูแลรักษาก็เหมือนกับผักแต่อัตราการใช้ปุ๋ยจะค่อนข้างสูง กว่ามาก ต้นไม้จะเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องผลิตเมล็ดพันธุ์ในการผลิต เป็นเมล็
ดพันธุ์ขายอีกทางนึงได้อีก
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

3 การผสมเมล็ดพันธุ์
การ ผสมเมล็ดพันธุ์จำเป็นต้องได้ Tartan มาก่อน เจ้า Tartan คือต้นไม้พูดได้ที่อยู่ที่บ้านของ ทาคาคุระ สิ่งที่ต้องทำคือตีสนิทกับเขาโดยให้อาหารที่ทำเองกับเขา (โชคดีคือของโปรดเขาคืออาหารทุกชนิด) ใน Chapter 2 เข้าไปหาเขาตอนหลัง 6.00 pm ก็จะได้มาจากเขา Tartan สามารถผสมเมล้ดพืช 2 ชนิดเข้าด้วยกันให้เป็นพันธุ์ใหม่ได้ (แต่ก็ต้องเอาใจมันโดยคุยกับมันบ่อยๆด้วยมันถึงจะทำให้)
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

- การผสมพันธุ์พืชระดับ 2 ประเภทผัก (การเอาเมล็ดพันธุ์ธรรมดา 2 พันธุ์มารวมกัน)
Tomato + Watermelon = Gretoma
Tomato + Strawberry = Berrytoma
Tomato + Melon = Melontoma
Tomato + ผักกาด = Trady
Tomato + Potato = Tobatama
Tomato + Carrot = Tomaca
Tomato + มันเทศ = Yamato
ผักกาด + Potato = Radita
ผักกาด + มันเทศ = Kandy
ผักกาด + Carrot = Cody
Watermelon + Strawberry = Berryber
Watermelon + Melon = Melober
Watermelon + ผักกาด = Rauty
Watermelon + Potato = Basher
Watermelon + มันเทศ = Kasher
Watermelon + Carrot = Cabber
Melon + ผักกาด = Dhilon
Melon + Potato = Potamelo
Melon + Carrot = Camelo
Melon + มันเทศ = Sholo
Strawberry + Melon = Berryto
Strawberry + ผักกาด = Dhibe
Strawberry + Potato = Paberita
Strawberry + Carrot = Caberry
Strawberry + มันเทศ = Berryto
Carrot + มันเทศ = Kanro
Potato + Carrot = Totaro
Potato + มันเทศ = Bashota
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON A Wonderful Life PS2

- การผสมพันธุ์พืชระดับ 3 ประเภทผัก (การเอาเมล็ดพันธุ์ระดับ2 สองพันธุ์มารวมกัน)
(เมื่อผสมออกมาได้จะสามารถตั้งชื่อเองได้ แต่ขอใช้อักษรอังกฤษ์แทนครับ)
พืช A
Melober + Raury
Melober + Cabber
Melober + Berryto
พืช B
Gretoma + Berryto
Berrytoma + Melober
Berryber + Berrytoma
พืช C
Gretoma + Melotoma
Melotoma + Trady
Tomaca + Trady
พืช D
Dhilon + Camelo
พืช E
Gretoma + Melober
Melober + Kashry
Melotoma + Bashber
พืช F
Dhilon + Dhibe
พืช H
Cabber + Camelo
Cabber + Caberry
Camelo+ Caberry
พืช I
Berryto + Dhibe
Berryto+ Caberry
พืช J
Berryto + Dhilon
Berryto + Camelo
พืช K
Melotoma + Dhibe
Melotoma + Caberry
Berryto + Trady
พืช L
Melober + Dhibe
Melober + Caberry
Berryber + Dhilon
พืช M
Tataro + Tomaca
Tataro + Cabber
Cady + Tomaca
พืช N
Kandy + Kanro
Kandy + Bashota
พืช O
Bashota + Bashber
Paberryta + Bashber
Tataro + Bashber
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

พืช P
Kanro + Tomaca
Kanro + Cabber
Tomaca+ Cabber
พืช Q
Kandy + Tataro
Cady + Bashota
Kanro + Radita
พืช R
Shoio + Potamelo
Cady + Tataro
พืช S
Kashry + Sholo
Yamato + Sholo
Yamato + Berryto
พืช T
Cady + Kandy
พืช U
Kandy+ Radita
Cady + Radita
พืช V
Kashry + Dhilon
Sholo + Trady
Kandy+ Melotoma
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

การผสมพันธุ์พืชระดับ 2 ประเภทต้นไม้ผลไม้
แอปเปิ้ล + ส้ม = Oraphu
แอปเปิ้ล + กล้วย = Appage
แอปเปิ้ล + พีช = Phurum
กล้วย + พีช = Magerum
กล้วย + ส้ม = Magenge
องุ่น +แอปเปิ้ล = Phuju
องุ่น +ส้ม = Orahge
องุ่น +กล้วย = Genhju
องุ่น +พีช = Jurum
ส้ม + พีช = Lanmunge
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

การผสมพันธุ์พืชระดับ 3 ประเภทต้นไม้ผลไม้
ต้นไม้ A
Jurum + Phurum
Jurum + Phuju
Phurum+ Phuju
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

ต้นไม้ B
Lanmunge + Genhju
Magerum + Orahge
Jurum+ Magenge
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

ต้นไม้ C
Magenge+ Oraphu
Magenge+ Appage
Orahge+ Appage
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

ต้นไม้ D
Lanmunge + Magerum
Lanmunge + Magenge
Magerum + Magenge
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

ต้นไม้ E
Lanmunge + Appage
Magerum + Oraphu
Phurum+ Magenge
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

ต้นไม้ F
Magenge+ Phuju
Appage+ Orahge
Orahge+ Genhju
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

ต้นไม้ G
Jurum+ Appage
Phurum+ Genhju
Magerum + Phuju
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

ต้นไม้ H
Jurum+ Orahge
Jurum+ Genhju
Genhju+ Orahge
: บทสรุปเกมส์ HARVEST MOON

ต้นไม้ I
Lanmunge + Phuju
Jurum+ Oraphu
Phurum+ Orahge

ที่มา www.absoluteclub.net

Related

บทสรุปเกม HARVEST MOON 8474432593587208351

แสดงความคิดเห็น

emo-but-icon

item