--Advertisement--

ข้อมูล ทริค อสูร มินิเกม และอื่นๆเกี่ยวกับ FINAL FANTASY IX

Final Fantasy IX

เกมส์ Final Fantasy IX ออกวางขายเมื่อวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2000 ภาค Japan และขายภาค English เมื่อวันที่ 14 เดือน 11 ปี 2000 ในระบบ PlayStation มีทั้งหมด 4 CD  

System
ภาคนี้จะใช้ระบบเพิ่มระดับตัวละคร (Level) โดยการเก็บสะสมประสบการณ์ (Experience)
ซึ่งได้จากการ
จัดการศัตรู เมื่อจัดการศัตรูแล้ว นอกจากประสบการแล้ว ยังจะได้รับ Gil (หน่วยเงิน)
และ AP (Abilities Point) อีกด้วย (จะกล่าวต่อไป)

ความสามารถในเกมภาคนี้ จะได้จากการสวมใส่อุปกรณ์หรืออาวุธต่างๆ (Equipment or Weapon)
ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ จะให้ความสามารถ (Abilities) ที่แตกต่างกันไป
เช่น Leather Wrist ซึ่งให้ความสามารถ Beast Killer และ Blizzard
หากให้ตัวละครที่เป็นนักเวทย์สวมใส่ ก็จะสามารถเรียนรู้ Blizzard ได้
แต่จะไม่สามารถเรียนรู้ Beast Killer ได้ ในทำนองเดียวกัน 


ภาพ Title FF9

Menu

Ability

Status


ตัวละครประเภทนักรบ จะสามารถเรียนรู้ Beast Killer ได้ แต่จะไม่สามารถเรียนรู้ Blizzard ได้


ความสามารถแต่ละอย่าง จะมีค่า AP กำหนดอยู่
เมื่อสะสมค่า AP ได้ครบ ก็จะสามารถเรียนรู้ความสามารถนั้นได้

อุปกรณ์และอาวุธแต่ละชนิด บางอย่างจะมีคุณสมบัติพิเศษติดอยู่
อาวุธบางอย่างจะมีผลของ ธาตุ (Element) หรืออาจทำให้เกิด สภาวะ (Status) ที่ผิดปกติได้
แต่ต้องสวมใส่ความสามารถ Add status จึงจะแสดงผล
เช่น Excalibur มีคุณสมบัติของธาตุ Holy


Rune Claws ทำให้ติดสภาวะ มืดมน (Darkness)

อุปกรณ์ป้องกันบางชนิด ก็มีคุณสมบัติพิเศษติดอยู่เช่นกัน
อาจป้องกันหรือลดผลของธาตุบางชนิดได้ บางชนิดอาจดูดซับ (Absorb) ธาตุนั้นได้เลย
หรือบางชนิดอาจเพิ่มคุณสมบัติของธาตุบางชนิดในตัวเราได้
เช่น Robe of Lords ลดการโจมตีของธาตุลม 100% (Elem-Def: Wind damage reduced by 100%)

Red Hat เพิ่มความรุนแรงเมื่อโจมตีด้วยธาตุไฟ (Raises Fire Elem-Atk)

ในกลุ่มจะมีสมาชิกสูงสุด 4 คน ที่สามารถเข้าร่วมฉากต่อสู้ได้
ในฉากต่อสู้ เมื่อตัวละครใดถูกโจมตี จะทำให้เกิดการสะสมค่า Trance
เมื่อค่า Trance เต็ม ตัวละครก็จะเปลี่ยนสภาพไปอยู่ในโหมด Trance (คล้ายๆ แปลงร่าง)

ซึ่งจะทำให้ Skill ที่มีอยู่เปลี่ยนไป เรียกสภาวะนี้ว่า Trance
เมื่ออยู่ในสภาวะ Trance จะทำให้ตัวละครมีความสามารถเปลี่ยนแปลงไป
เช่น
Steiner เมื่ออยู่ในสภาวะ Trance จะมีพลังโจมตีเพิ่มสูงขึ้น
Vivi เมื่ออยู่ในสภาวะ Trance คำสั่ง Black Magic จะเปลี่ยนเป็น Dbl Blk
(ย่อมาจาก Double Black Magic) ทำให้สามารถใช้เวทย์มนต์ดำได้ 2 ครั้งติดต่อกัน Character

Zidane Tribal
Sex : Male
Age : 16
Special Abilities : Steal & Skill
Trance : Dyne
Trance : เปลี่ยนคำสั่ง Skill เป็น Dyne
ซึ่งจะมีท่าไม้ตายที่รุนแรงให้เลือกหลายท่า
Job : Thief
Weapon : Dagger
Best Weapon : Ultima Weapon Attack 100
Best Attack : Thievery MP 8 (Deals physical damage to the target)
พลังโจมตีของท่า Thievery จะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ใช้ท่า "Steal"
โดยพลังโจมตีเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 3,900 และจะเพิ่มขึ้นประมาณ 13-15 เมื่อใช้ท่า "ขโมย"
เช่น "ขโมย" ไป 10 ครั้ง พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 130-150
รวมเป็น มีพลังโจมตีประมาณ 4,030 ถึง 4,050 damage
ดังนั้น หากใช้ท่า "ขโมย" ไปประมาณ 600 กว่าครั้ง ก็จะทำให้มีพลังโจมตีถึง 9,999 ได้
Virtue : ความถูกต้อง


Vivi Ornitier
Sex : Male
Age : 9
Special Abilities : Black Magic & Focus
Trance : Dbl Blk (Double Black Magic)
Trance : เปลี่ยนคำสั่ง Black Magic เป็น Dbl Blk
ซึ่งทำให้สามารถใช้เวทย์มนต์ดำได้ 2 ครั้งติดต่อกัน
Job : Mage
Weapon : Mage Staff
Best Weapon : Mace of Zeus Attack 35
Best Attack : Doomsday MP 72 (Causes Shadow damage to all targets)
Sorrow : ความเศร้าโศก


Steiner (Adelbert Steiner)
Sex : Male
Age : 33
Special Abilities : Sword Art & Sword Magic (ใช้ได้เมื่ออยู่กับ Vivi)
Trance : (Attack power up)
Trance : เพิ่มพลังโจมตีให้สูงขึ้น
Job: Knight
Weapon : Sword
Best Weapon : Ragnarok Attack 87
Best Weapon2 : Excalibur 2 Attack 108
Best Attack : Shock MP 46 (Deals physical damage to the enemy)
Dilemma : สถานการณ์ที่ลำบากGarnet Til Alexandros 17th (Dagger)
Sex : Female
Age : 16
Special Abilities : Summon & White Magic
Trance : Eidolon (Summon attack twice)
Trance : เปลี่ยนคำสั่ง Summon เป็น Eidolon
ซึ่งทำให้เมื่อเรียก Eidolon ออกมาแล้ว Eidolon จะสุ่มโจมตีหลายครั้ง
Class : Summoner
Weapon : Racket
Best Weapon : Tiger Racket Attack 45
Best Attack : Ark MP 80 (Causes Shadow damage to all enemies)
Devotion : การอุทิศตัว


Freya Crescent
Sex : Female
Age : 21
Special Abilities : Jump & Dragon
Trance : Power Jump (Jump and attack all enemy)
Trance : เปลี่ยนคำสั่ง Jump เป็น Power Jump
เมื่อกระโดดขึ้นไปแล้วจะลอยอยู่บนฟ้า และปาหอกลงมาโจมตีศัตรูหลายครั้ง
Class : Dragon Knight
Weapon : Spear
Best Weapon : Dragon's Hair Attack 77
Best Attack : Dragon's Chest MP 16 (Deals physical damage to the enemy)
พลังโจมตีของท่า Dragon's Chest จะขึ้นอยู่กับจำนวน "มังกร" ที่สมาชิกในทีม
จัดการไป
เมื่อ
จัดการศัตรูจำพวก "มังกร" ไป 1 ตัว ก็จะทำให้พลังโจมตีของท่านี้เพิ่มขึ้น
โดยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเลขยกกำลัง 2
เช่น
จัดการ "มังกร" ไป 10 ตัว ก็จะเท่ากับ 10 ยกกำลัง 2 เท่ากับ 100 damage
หาก
จัดการ "มังกร" ไป 100 ตัว จะทำให้มีพลังโจมตี 100 ยกกำลัง 2 เท่ากับ 10,000 หรือ 9,999 damage
Despair : การสูญเสียความหวัง


Eiko Carol
Sex : Female
Age : 6
Special Abilities : White Magic & Summon
Trance : Dbl Wht (Double White Magic)
Trance : เปลี่ยนคำสั่ง White Magic เป็น Dbl Wht
ซึ่งทำให้สามารถใช้เวทย์มนต์ขาวได้ 2 ครั้งติดต่อกัน
Class : White Summoner
Weapon : Flute
Best Weapon : Tiger Racket Attack 45
Best Attack : Madeen MP 54 (Causes Holy damage to all enemies)
Solitude : การอยู่โดดเดี่ยว


Amarant Coral
Sex : Male
Age : 26
Special Abilities : Flair & Throw
Trance : Flair (multiple targets)
Trance : สามารถใช้คำสั่ง Flair ให้กับทุกคนได้พร้อมกัน
Class : Ninja
Weapon : Claws
Best Weapon : Rune Claws Attack 83
Best Attack : Spare Change MP - (Causes Non-elemental damage to the enemy by using Gil)
Arrogance : ความหยิ่งยโส


Quina Quen
Sex : Unknow
Age : Unknow
Special Abilities : Eat & Blue Magic
Trance : Cook (Cook enemy!!!)
Trance : เปลี่ยนคำสั่ง Eat เป็น Cook
สามารถ "กิน" ศัตรูได้ เมื่อ HP ของศัตรูเหลือน้อยกว่า 1/8
(หากใช้คำสั่ง Eat ต้องรอให้ HP ของศัตรูเหลือน้อยกว่า 1/4)
(เมื่อ "กิน" ศัตรู สามารถเรียนรู้ Blue Magic ได้"
Class : Chef
Weapon : Fork
Best Weapon : Gastro Fork Attack 77
Best Attack : Frog Drop MP 10
(Amount of damage depends on the number of frogs you have caught)
พลังโจมตีของท่านี้ จะเท่ากับ Level ของ Quina X จำนวน "กบ" ที่จับได้ (ในมินิเกม Frogs Captured)
ดังนั้น หาก Quina มี Level 70 และจับ "กบ" ได้ 105 ตัว ก็จะได้ damage เท่ากบ 70 X 105 = 7,035
Indulgence : การทำตามความรู้สึก


Equipment

Zidane
- Thievery (Skill)
เรียนรู้จาก Angel Bless, The Tower
หาได้จาก ร้านค้าทั่วไป
- Ultima Weapon (Weapon)
หาได้จาก การขุดสมบัติของ Chocobo
- Master Thief (Ability)
เรียนรู้จาก Thief Gloves
หาได้จาก ลานประมูลสิ่งของ ในเมือง Treno

Vivi
- Doomday (Skill)
เรียนรู้จาก Mace of Zeus
หาได้จาก หีบสมบัติใน Memoria
- Flare (Skill)
เรียนรู้จาก Black Robe
หาได้จาก Synthesis Shop ในเมือง Daguerreo

Steiner
- Climhazzard (Skill)
เรียนรู้จาก Excalibur
หาได้จาก ลานประมูลสิ่งของในเมือง Treno
- Shock (Skill)
เรียนรู้จาก Ultima Weapon
หาได้จาก การขุดสมบัติของ Chocobo
- ExcaliburII (Weapon)
หาได้จาก ระเบียงใน Memoria ภายในเวลา 12 ชม.
- Tin Armor (Armor)
หาได้จาก Synthesis Shop ของ Hades

Granet
- Atomos (Skill)
เรียนรู้จาก Amethyst
หาได้จาก ร้าน Synthesis Shop ทั่วไป เช่น ในเมือง Daguerreo หรือ Hades
- Odin (Skill)
เรียนรู้จาก Dark Matter
หาได้จาก ลานประมูลสิ่งของในเมือง Treno
- Bahamut (Skill)
เรียนรู้จาก Garnet
หาได้จาก ร้าน Synthesis Shop ทั่วไป เช่น ในเมือง Daguerreo หรือ Hades
- Ark (Skill)
เรียนรู้จาก Pumice
หาได้จาก การชนะ Ozma หรือ Synthesis Shop ของ Hades
- Odin's Sword (Ability)
เรียนรู้จาก Ancient Aroma
หาได้จาก หีบสมบัติใน Ipsen's Castle

Freya
- Dragon's Crest (Skill)
เรียนรู้จาก Holy Lance, Kain's Lance
หาได้จาก ร้านขายอาวุธในเมือง Daguerreo, หีบสมบัติใน Memoria
- Dragon's Hair (Weapon)
หาได้จาก การขุดสมบัติของ Chocobo

Eiko
- Madeen (Skill)
เรียนรู้จาก Ribbon
หาได้จาก ลานประมูลสิ่งของในเมือง Treno และ ได้ตามเนื้อเรื่อง
- Holy (Skill)
เรียนรู้จาก Angel Flute, White Robe
หาได้จาก หีบสมบัติใน Memoria, ร้าน Synthesis Shop ในเมือง Daguerreo

Amarant
- Rune Claws (Weapon)
หาได้จาก หีบสมบัติใน Memoria

Quina
- Gastro Fork (Weapon)
หาได้จาก Mini Game จับกบ ของ Quina

Garnet, Eiko, Quina
- Half MP (Ability)
เรียนรู้จาก Light Robe, Protect Ring
หาได้จาก Synthesis Shop ในหมู่บ้าน Black mage, Synthesis Shop ของ Hades---------

Magic
White Magic
Cure MP 6
Restores 300+ HP, single/multiple target
Cura MP 10
Restores 1500+ HP, single/multiple target
Curaga MP 22
Restores 4000+ HP, single/multiple target
Regen MP 14 (Eiko only)
Gradually restores HP
Life MP 8
Recovers character from KO, restores some HP
Full-Life MP 24 (Eiko only)
Recover from KO with full HP
Panacea MP 4
Cures Venom and Poison status
Stona MP 8
Cures Petrify and Gradual Petrify
Esuna MP 20 (Eiko only)
Removes various abnormal status effects
Shell MP 6
Reduces damage from magic attacks
Protect MP 6
Reduces damage from physical attacks
Haste MP 8 (Eiko only)
Speeds up ATB Gauge
Silence MP 8
Prevents single/multiple targets from casting magic
Mini MP 8
Shrinks, lowers defense and attack power
Reflect MP 6
Reflects magic attacks back onto caster
Confuse MP 8 (Garnet only)
Makes single/multiple targets erratic
Berserk MP 6 (Garnet only)
Raises attack strength, attacks uncontrollably
Blind MP 6 (Garnet only)
Causes Darkness, lowering physical attack accuracy
Float MP 6
Causes levitation, prevents Earth damage
Dispel MP 16 (Eiko only)
Removes abnormal status caused by magic attacks
Might MP 14 (Eiko only)
Raises physical attack power
Jewel MP 4 (Eiko only)
Extracts Ore from a target
Holy MP 36 (Eiko only)
Causes Holy damage

Black Magic
Fire MP 6
Causes Fire damage to single/multiple targets
Fira MP 12
Causes a lot of Fire damage to single/multiple targets
Firaga MP 24
Causes big time Fire damage to single/multiple targets
Sleep MP 10
Puts single/multiple targets to sleep
Blizzard MP 6
Causes Ice damage to single/multiple targets
Blizzara MP 12
Causes a lot of Ice damage to single multiple targets
Blizzaga MP 24
Causes big time Ice damage to single/multiple targets
Slow MP 6
Slows down ATB Gauge
Thunder MP 6
Causes Thunder damage to single/multiple targets
Thundara MP 12
Causes a lot of Thunder damage to single/multiple targets
Thundaga MP 24
Causes big time Thunder damage to single/multiple targets
Stop MP 8
Stops targets from taking any action
Poison MP 8
Causes Poison to single/multiple targets
Bio MP 18
Causes non-elemental damage and Poison to single/multiple targets
Osmose MP 2
Absorbs MP from the target and transfers it to the spell caster
Drain MP 14
Drains HP from the target and transfers it to the spell caster
Demi MP 18
Amount of damage depends on the target’s HP
Comet MP 16
Causes non-elemental damage
Death MP 20
KO’s the target
Break MP 18
Causes Petrify
Water MP 22
Causes Water damage to single/multiple targets
Meteor MP 42
Causes non-elemental damage to all enemies
Flare MP 40
Causes non-elemental damage
Doomsday MP 72


Causes Shadow damage to all targets
Blue Magic
Goblin Punch MP 4
Causes non-elemental damage to enemy
Learn From : Goblin (Mist Continent), Goblin Mage (Outer Continent)
Lv5 Death MP 20
KO’s all enemies whose Levels are multiples of 5
สังหารศัตรูทุกตัวที่มี Level หารด้วย 5 ลงตัวพอดี
Learn From : Draco Zombie (IIFA Tree), Lich (Memoria)
Whale Zombie (Shore outside Esto Gaza), Stropper (IIFA Tree)
Lv4 Holy MP 22
Causes Holy damage to enemies whose Levels are multiples of 4
โจมตีด้วย Holy ใส่ศัตรูทุกตัวที่มี Level หารด้วย 4 ลงตัวพอดี
Learn From : Feather Circle (Fossil Roo,East of lost continent [icy continent])
Torama (Desert Palace)
Lv3 Def-less MP 12
Reduces defense of enemies whose Levels are multiples of 3
ลดพลังป้องกันของศัตรูทุกตัวที่มี Level หารด้วย 3 ลงตัวพอดี
Learn From : Lamia (Gizamaluke's Grotto), Grand Dragon (Outside Daguerreo)
Ochu (Madain Sari Mountain Path), Lizard Man (Near Cleyra)
Sand Scorpion (Pinnacle Rocks), Carve Spider (Near Dali,Outside Treno,Outside Linblum)
Doom MP 12
Target’s life ends after a 10 count
จับเวลาตายศัตรู 1 ตัว โดยลดตัวเลขลงจาก 10 ถึง 0
Learn From : Ash (Memoria), Veteran (Ipsen's castle,Memoria)
Roulette MP 18
Randomly KO’s a target
สุ่มสังหารเป้าหมาย 1 ตัว ไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือฝ่ายเรา
Learn From : Zombie (IIFA Tree), Ghost (Outside Treno,Outside Village of Dali)
Hectoeyes (Terra,Forgotten Continent,Black mage village forest,CD 4)
Aqua Breath MP 14
Causes Water damage to all enemies
Learn from : Axolotl (Qu's marsh near chocobo forest), Sahagin (Qu's Marsh)
Mighty Guard MP 64
Casts Shell and Protect on all party members
Learn From : Myconid (Forest Maze,IIFA Tree), Gargoyle (Ipsen's Castle)
Serpion (Outside Linblum Dragon's gate forest/shore)
Ant Lion (Outside Desert Palace,Cleyra), Gigan Octopus (In the shores near Esto Gaza)
Matra Magic MP 8
Reduces the target’s HP to 1
Learn From : Zaghnol (Pinnacle Rocks,Outer Continent)
Armstrong (Forgotten Continent,Outside Ipsen's Castle), Dragon Fly (Cleyra)
Trick Sparrow (Outside Treno), Ogre (Oeilvert,Desert Palace)
Bad Breath MP 16
Causes Confuse, Darkness, Poison, Slow, and Mini to the enemy
Learn From : Malboro (Pandemonium,In the continent north of black mage village)
Worm Hydra (Mount Gulg,northwest of chocobo's lagoon,Forest Outside Daguerreo)
Anemone (Qu's Marsh on the Forgotten Continent)
Limit Glove MP 10

http://home.nakhon.net/pipe/GameAll/FinalAll/Final9All/Final9Pic/FF9LimiteGlove.jpg

Causes non-elemental damage to the target when your HP is 1
โจมตีศัตรูแบบไร้ธาตุ เมื่อ Quina มี HP เท่ากับ 1 (มีพลังโจมตีสูงถึง 9,999 damage)
Learn From : Manddragora (Patch of forest to the west of south gate)
Axe Break (Outside Lindblum), Jabberwock (Forgotten Continent)
Blazer Beattle (Shores outside Madain Sari), Muu (Outside Village of Dali)
1,000 Needles MP 8
Reduces the enemy’s HP by 1,000
Learn From : Cactuar (Location : Outer & Forgotten Continent)
Pumpkin Head MP 12
Damages with the difference between your max HP and current HP
โจมตีศัตรูโดยมีพลังโจมตีคือ ส่วนต่างของ HP ระหว่าง HP Max และ HP ปัจจุบัน
Learn From : Hedgehog Pie (Outside Linblum Dragon's Gate)
Lady Bug (Outside Gizamaluke's Grotto), Python (Mist Continent)
Basilisk (Burmecian Kingdom), Yeti (Outside Burmecian Kingdom)
Skeleton (Gizamaluke's Grotto), Bandersnatch (Near Alexandria)
Night MP 14
Causes Sleep to all targets
Learn From : Grim Lock (Desert Palace), Seeker Bat (Fossil Roo)
Nymph (Shoreline path west of Cleyra), Abomination (Fossil Roo)
Twister MP 22
Causes Wind damage to all enemies
Learn From : Abadon (Pandemonium)
Red Dragon (Mount Gulug), Tiamat (Memoria)
Earth Shake MP 20
Causes Earth damage to all enemies
Learn from : Earth Guardian (Earth Shrine), Shell Dragon (Pandemonium)
Adamantoise (Dark plains outside Qu's Marsh Lanar Island southwest continent
near chocobo's lagoon, Uaho Island near Chocobo's Paradise)
Angel’s Snack MP 4
Uses Remedy on all party members
Learn From : Ironite (Burmecian Kingdom), Epitaph (Oeilvert)
Mistodon (All over the continent,disc 4), Behemoth (Memoria)
Frog Drop MP 10

http://home.nakhon.net/pipe/GameAll/FinalAll/Final9All/Final9Pic/FF9FrogDrop.jpg

Amount of damage depends on the number of frogs you have caught
โจมตีศัตรู โดยมีพลังโจมตีเท่ากับ จำนวนกับที่จับได้ คูณกับ Level ของ Quina
Learn From : Gigan Toad (Qu's Marsh near chocobo forest)
White Wind MP 14
Restores HP of all party members
Learn From : Zuu (Cleyra's Trunk), Zemzelett (Forest Maze)
Griffin (Fossil Roo,Forest outside Black mage village,outer continent)
Garuda (Esto Gaza,Forest from alternate exit of Gizamaluke's Grotto)
Vanish MP 8
Makes a party member disappear
Learn From : Vice (Outside Gizamaluke's Grotto)
Hornet (Gizamaluke's Grotto), Drakan (Desert Palace)
Troll (All over the continent - disc 4 or area near Iifa Tree (Pualei Plains))
Frost MP 8
Causes Freeze to the enemy
Learn From : Chimera (Memoria)
Kraken (Memoria), Wraith (Mount Gulug)
Mustard Bomb MP 10
Causes Heat to the enemy
Learn From : Bomb (Forest outside Linblum)
Grenade (Mount Gulug), Red Vepal (Esto Gaza,Mount Gulug)
Magic Hammer MP 2
Reduces the enemy’s MP
Learn From : Magic Vice (Burmecian Kingdom), Ring Commander (Terra)
Auto-Life MP 14
Casts Life when KO’d
Learn From : Stilva (Memoria), Yan (Vile Island)
Gimme Cat (Outside Daguerreo), Carrion Worm (Cleyra's Trunk)
Cerberus (Ipsen's Castle)Eidolons

Garnet's Eidolons

ShivaMP 24
Skill : Diamond Dust
Ice Elemental Attack / All
* หากมี Opal อยู่ในช่องเก็บ item เยอะ จะเพิ่มพลังโจมตีให้ Shiva ได้


Ifrit

MP 26
Skill : Flames of Hell
Fire Elemental Attack / All
* หากมี Topaz อยู่ในช่องเก็บ item เยอะ จะเพิ่มพลังโจมตีให้ Ifrit ได้

Ramuh

MP 22
Skill : Judgement Bolt
Thunder Elemental Attack / All
* หากมี Peridot อยู่ในช่องเก็บ item เยอะ จะเพิ่มพลังโจมตีให้ Ramuh ได้

AtomosMP 32
Skill : G-force 199
Non-Elemental Attack / All
* หากมี Amethyst อยู่ในช่องเก็บ item เยอะ จะเพิ่มพลังโจมตีให้ Atomos ได้
Odin


MP 28
Skill : Zantetsuken
Instant Death Attack / All
* หากสวมใส่ Abilities Odin's Sword จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำให้ศัตรูตาย

Leviathan

MP 42
Skill : Tsunami
Water Elemental Attack / All
* หากมี Aquamarine อยู่ในช่องเก็บ item เยอะ จะเพิ่มพลังโจมตีให้ Leviathanได้

Bahamut


MP 56
Skill : Mega Flare
Non-Elemental Attack / All
* หากมี Garnet อยู่ในช่องเก็บ item เยอะ จะเพิ่มพลังโจมตีให้ Bahamut ได้

Ark

MP 80
Skill : Eternal Darkness
Dark Elemental Attack / All


Carbuncle

MP 24
Skill : Ruby Light
Cast "Reflect" / All Members

* หากสวมใส่ Emerald จะใช้ Skill : Emerald Light
Cast "Hast" / All Members


* หากสวมใส่ Moonstone จะใช้ Skill : Pearl Light
Cast "Shell" / All Members* หากสวมใส่ Diamond จะใช้ Skill : Diamond Light
Cast "Vanish" / All MembersFenrir
MP 30
Skill : Terrestrial Rage
Earth Elemental Attack / All

* หากสวมใส่ Maiden Prayer จะใช้ Skill : Millennial Decay
Wind Elemental Attack / All

* หากมี Sapphire อยู่ในช่องเก็บ item เยอะ จะเพิ่มพลังโจมตีให้ Fenrir ได้

Phoenix 

http://images.wikia.com/finalfantasy/images/a/ab/FFVIII-Phoenix.jpgMP 32
Skill : Rebirth Flame
Fire Elemental Attack / All
Revive Deceased Members / All Members
* หากมี Phoenix Pinion อยู่ในช่องเก็บ item เยอะ จะเพิ่มพลังอัตราการชุบชีวิตของ Phoenix

Madeen
http://images.wikia.com/finalfantasy/images/6/60/FFIX_Madeen.png
MP 54
Skill : Terra Homing
Holy Elemental Attack / All


Boss
Tantarian
Lv. 41
HP 21,997
MP 1,456
Type : Demon
Weak : Holy
Steal : Ether, Elixer, Silver Fork, Demon's Mail
Note :
Tantarian เป็นหนังสือในห้องสมุดเมือง Alexandria
จะเจอกับ Tantarian ได้เพียงช่วงเดียวเท่านั้นคือ ในช่วงหลังจบการแข่งการ์ดเกมที่ Treno
ในขณะที่ Zidane กำลังตามหา Garnet ที่วิ่งขึ้นไปบนหอคอยเมือง Alexandria
แทนที่จะวิ่งตาม Garnet ไป ให้ไปยังห้องสมุดแทนเพื่อพบกับ Tantarian
สำรวจชั้นหนังสือด้านซ้ายล่าง ซึ่งมีหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนชั้นหนังสือ
เมื่อกดสำรวจจะสามารถสู้กับ Tantarian ได้
การต่อสู้กับ Tantarian ค่อนข้างยาก เพราะตัวละครของคุณยังไม่เก่งนัก
อีกทั้งยังต้องทำการเปิดหน้าหนังสืออยู่เรื่อยๆ
ในการเปิดหน้าหนังสือ บางครั้งจะเจอศัตรูที่อยู่ในหนังสือไม่เหมือนกัน
การต่อสู้จะเป็นไปได้อย่างยากลำบาก ควรติดตั้งความสามารถที่ป้องกัน Poison ไว้ด้วย


Quale

Lv. 76
HP 65,535
MP 3,680
Type : Human
Weak : Thunder
Absorb : Water
Steal : Elixer, Ninja Gear, Glutton's Robe, Robe of Lords
Note :
จะเจอ Quale ได้เมื่อเล่น mini game Frogs Captured ของ Quina และสามารถจับกบได้ 99 ตัว
วิธีสู้กับ Quale ไม่ยากนัก หากติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสภาวะผิดปรกติต่างๆ ไว้
เช่น Confuse, Darkness, Poison
ให้โจมตีด้วยท่าที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างสม่ำเสมอ
เช่น Zidane ใช้ Thievery, Freya ใช้ Dragon's Chest, Steiner ใช้ Shock
และ มีตัวละครคอยเติม HP ไว้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะชนะได้อย่างไม่ยาก
เมื่อชนะ จะได้รับ Gastro Fork อาวุธของ Quina

Hades

Lv. 92
HP 55,535
MP 9,999
Type : Demon/Flying
Weak : Holy
Guard : Earth
Absorb : Shadow
Steal : Reflect Ring, Running Shoes,
Battle Boots, Robe of Lords
Note :
จะเจอกับ Hades ได้ใน Memoria ห้องที่ Quina อยากจะว่ายน้ำ
ให้สำรวจด้านขวาของห้อง กดสำรวจหลายๆ ครั้ง เพราะจะไม่มีสัญลักษณ์ ! โผล่ขึ้นมา
หากสำรวจเจอ จะมีคำถามขึ้นมา หากต้องการสู้ก็ให้ตอบ don't leaveการต่อสู้กับ Hades ให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสภาวะผิดปรกติต่างๆ ไว้
เช่น Confuse, Darkness, Poison, Heat, Freeze
อีกทั้งจำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ที่ Absorb หรือ Guard element Shadow ไว้ด้วย
เพราะ Hades สามารถใช้ท่า Doomdays ได้
ให้โจมตีด้วยท่าที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างสม่ำเสมอ
เช่น Zidane ใช้ Thievery, Freya ใช้ Dragon's Chest, Steiner ใช้ Shock
และ มีตัวละครคอยเติม HP ไว้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะชนะได้อย่างไม่ยาก
เมื่อชนะ Hades จะสร้างอาวุธให้เราได้ (เขาจะทำตัวเป็น Synthesis Shop)
ซึ่งมีอุปกรณ์ดีๆ ดังนี้
Robe of Lords 30,000 Gil (White Robe + Black Robe)
Tin Armor 50,000 Gil (Hammer + Ore)
Protect Ring 40,000 Gil (Dark Matter + Rebirth Ring)
Pumice 50,000 Gil (Pumice Piece + Pumice Piece)
Garnet 350 Gil (Ore + Remedy)
Amethyst 200 Gil (Ore + Annoyntment)
Peridot 100 Gil (Ore + Soft)
Sapphire 200 Gil (Ore + Antidote)
Opal 100 (Ore + Potion)
Topaz 100 Gil (Ore + Eye Drops)
Lapis Lazuli 400 Gil (Ore + Dead Pepper)
Pumice Piece 25,000 Gil (Hammer + Pumice)
Save the Queen 50,000 Gil (Javelin + Silver Gloves)
Phoenix Pinion 300 Gil (Phoenix Down + Gysahl Greens)
Ether 500 Gil (Echo Screen + Vaccine)

Ozma


Lv. 99 (???)
HP 55,535
MP 9,999
Type : Flying
Steal : Elixer, Dark Matter
Note :
จะเจอ Ozma ได้บน Chocobo Air Gardenซึ่งการที่จะขึ้นไปบน Chocobo Air Garden ได้ จำเป็นที่จะต้องทำให้ Chocobo เป็นสีทองเสียก่อน
โดยการเล่น mini game Chocobo Hot&Cold เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Chocobo
การต่อสู้กับ Ozma ให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสภาวะผิดปรกติต่างๆ
เช่น Confuse, Darkness, Poison, Heat, Freeze รวมทั้งพวก Auto-Life, Auto-Haste อีกด้วย
อีกทั้งจำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ที่ Absorb หรือ Guard element Shadow ไว้
เพราะ Ozma สามารถใช้ท่า Doomdays ได้
ให้โจมตีด้วยท่าที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างสม่ำเสมอ
เช่น Zidane ใช้ Thievery, Freya ใช้ Dragon's Chest, Steiner ใช้ Shock
และ มีตัวละครคอยเติม HP ไว้อย่างสม่ำเสมอ
หรือให้ Vivi ใช้ท่า Doomdays โจมตี และเพิ่ม HP
(ในกรณีติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถ Absorb Shadow element)
เมื่อชนะ จะได้รับ Pumice ซึ่งจะทำให้ Garnet สามารถเรียก Ark ออกมาได้


MiniGame
ภาค 9 นี้ จะมี Mini Game ซ่อนอยู่หลายเกม
- Frogs Captured
- Mognet Central
- Bidding (ประมูลสิ่งของ)
- Stellazzio
- Battle in Treno
- Friendly Mosters
- Ragtime Mouse
- Card Games
- Chocobo
- มินิเกม อื่นๆ

- Frog Captured
Quina สามารถจับกบได้ที่หนองน้ำ Qu ซึ่งเมื่อจับกบได้ตามจำนวน Quale จะออกมามอบ item ให้ซึ่ง item ต่างๆ ที่ได้จะมีดังนี้
2 ตัว Ore
5 ตัว Ether
9 ตัว Silk Robe
15 ตัว Elixir
23 ตัว Silver Fork
33 ตัว Bistro Fork
45 ตัว Battle Boots
99 ตัว Gastro Fork
และเมื่อจับได้ครบ 99 ตัว Quale จะออกมาสู้กับเรา
การจับกบจะทำให้ Skill Frog Drop มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
พลังโจมตีของท่านี้ จะเท่ากับ Level ของ Quina X จำนวน "กบ" ที่จับได้
ดังนั้น หาก Quina มี Level 70 และจับ "กบ" ได้ 105 ตัว ก็จะได้ damage เท่ากบ 70 X 105 = 7,035

- Mognet Central
Mini Game นี้ จะเป็นการส่งจดหมายของเหล่าบรรดา Mog
โดยเราต้องทำตัวเป็นบุรุษไปรษณีย์ คอยส่งจดหมายที่ Mog แต่ละตัวฝากในบางครั้งจะเจอ Mog ตัวสีเหลือง (Stiltzkin) มาขายของ ให้ซื้อทุกครั้งเพื่อเป็นเงินทุนให้แก่เขาเมื่อมี Chocobo สีทอง ที่สามารถบินได้แล้ว ให้มายังบริเวณดังรูป
และให้ Chocobo ขุดบริเวณนั้น จะเจอ Mognet Centralเมื่อเข้าไปด้านในจะพบเหตุการณ์บางอย่าง- Bidding (ประมูลสิ่งของ)
ภายในเมือง Treno จะมีห้องประมูลอยู่ เมื่อเข้าไปจะสามารถประมูลสิ่งของได้
ซึ่งสิ่งของบางอย่าง ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นเลย
เทคนิคในการประมูลสิ่งของ ให้เรารอคอยอย่างใจเย็น จนกระทั่งไม่มีคนขึ้นราคาสิ่งของแล้ว
โดยผู้ทำการประมูลจะถามว่า "Any more ?"
จึงค่อยเสนอราคา จะทำให้ได้สิ่งของนั้นมาในราคาที่ไม่แพงนัก- Stellazzio
ภายในเมือง Treno จะมีหญิงที่ต้องการเหรียญตราประจำราศีทั้ง 12 เหรียญ
เมื่อสามารถหาเหรียญไปให้เธอได้จะได้รางวัลตอบแทนมา
และเมื่อสามารถหาเหรียญไปให้ได้ 12 เหรียญ จะทราบความลับ
นั่นก็คือ มีเหรียญที่ 13 อยู่ ซึ่งเมื่อหาเหรียญที่ 13 มาให้เธอได้
จะได้รับ item พิเศษ 1 ชิ้น นั่นก็คือ Hammer ซึ่งนำไปสร้าง Tin Armor ได้สถานที่เก็บเหรียญทั้ง 12 เหรียญ มีดังนี้
- Aries โรงสีลมที่หมู่บ้าน Dali
- Taurus หลังร้านขาย Item ที่เมือง Treno (ในสลัม)
- Gemini โยนเงิน 10 gil ลงในบ่อน้ำพุ 13 ครั้งติดต่อกัน
- Cancer หลังเกวียนที่คว่ำ ทางเข้า Burmecia
- Leo ใกล้ๆ กับรูปปั้นของ Neptune ที่จะนำไปสู่ท่าเรือเมือง Alexandria
- Virgo โรงแรมในหมู่บ้าน Black Mage
- Libra บ่อน้ำด้านขวาใน Madain Sari
- Scorpio อยู่ด้านล่างของน้ำเพิ่มพลังใน Quan's Dwelling
- Sagittarius เก็บเมื่อไม่มีถุงผัก Gysahl Pickle บนรถในเมือง Lindblum (ในระหว่างที่มีการซ่อมแซม)
- Capricorn ในน้ำทางขวาของทางเข้า Daguerreo
- Aquarius หีบทางขวาที่ทางเข้าของปราสาท Ipsen
- Pisces หีบในเรือ Invincible airship
- Ophiuchus เมื่อรวบรวมเหรียญครบทั้ง 12 เหรียญ ให้ไปเก็บที่ที่พบเหรียญ Scorpio

และรางวัลที่ได้จากการเก็บเหรียญ มีดังนี้
1st coin 1000 Gil
2nd coin Phoenix Pinion
3rd coin 2000 Gil
4th coin Blood Sword
5th coin 5000 Gil
6th coin Elixir
7th coin 10000 Gil
8th coin Black Belt
9th coin 20000 Gil
10th coin Rosetta Ring
11th coin 30000 Gil
12th coin Robe of Lords
13th coin Hammer

- Battle in Treno
ในเมือง Treno ที่ร้านขายอาวุธ จะสามารถต่อสู้กับสัตว์ที่ขังอยู่ชั้นใต้ดินได้
หากต่อสู้ชนะจะได้ item ตอบแทนมา
ซึ่งสัตว์นั้นจะมีอยู่ 4 ตัว
สามารถสู้ได้ใน แผ่น 2 คือ Griffin แผ่น 3 คือ Catoblepas และ Amdusias ในแผ่น 4 คือ Behemoth
(หากผ่านไปแล้ว จะกลับไปสู้กับสัตว์ในแผ่นเก่าไม่ได้)
เมื่อสู้ชนะจะได้ item ตอบแทนดังนี้
Griffin (Disc 2) Tonberry Card
Catoblepas (Disc 3) 15000 Gil
Amdusias (Disc 3) Running Shoes
Behemoth (Disc 4) Circlet

* Trick ในการต่อสู้กับ Griffin
ในตอนนั้นจะต้องใช้ Steiner ต่อสู้เพียงลำพัง อีกทั้งในตอนนั้น Steiner ยังไม่เก่งด้วย
วิธีชนะแบบง่ายๆ ก็คือ ให้สะสมเหรียญ Stellazzio ให้ครบ 4 เหรียญ
และเอาไปแลก Blood Sword ซึ่งจะทำให้สามารถสู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

- Friendly Mosters
ในระหว่างการต่อสู้ บางครั้งจะเจอศัตรูบางชนิดเสียงเพลงจะเปลี่ยนไป
พวกมันจะไม่โจมตีเรา แต่จะขอสิ่งของแทน
หากให้สิ่งของที่มันต้องการ มันจะให้ AP และสิ่งของตอบแทนเรามา
พวกมันจะมีทั้งหมด 9 ตัว แต่ตัวที่ 9 จำเป็นต้องพบกับ 8 ตัวแรกก่อน
หากหาพวกมันครบทั้ง 9 ตัว และได้รับสิ่งตอบแทน คือสามารถโจมตีศัตรูที่ลอยอยู่ในระยะไกลด้วยกำลังได้
นั่นคือ สามารถโจมตี Ozma ได้โดยการโจมตีแบบธรรมดา
แต่จะมีศัตรูอยู่ตัวหนึ่ง คือ Gimme Cat ตัวนี้จะเป็นตัวหลอก มันไม่ใช่ศัตรูที่เป็นมิตรที่แท้จริง
ไม่จำเป็นต้องให้อะไรกับมัน
ต่อไปจะเป็นรายชื่อ ศัตรูที่เป็นมิตรทั้งหมด ดังนี้
- Brown Mu เจอได้ที่ ที่ราบระหว่าง Ice Cavern และหมู่บ้าน Dali
สิ่งที่ต้องการ 1 Ore เมื่อให้แล้วจะได้รับ 10 AP, Potion
- White Ghost เจอได้ที่ ที่ราบรอบๆ Treno ทิศตะวันตกของเมือง
สิ่งที่ต้องการ 1 Ore เมื่อให้แล้วจะได้รับ 10 AP, Hi-Potion
- Color Ladybug ป่ารอบๆ หมู่บ้าน Black Mage
สิ่งที่ต้องการ 2 Ores เมื่อให้แล้วจะได้รับ 20 AP, Ether
- Green Yeti ป่าที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน Madain Sari
สิ่งที่ต้องการ 2 Ores เมื่อให้แล้วจะได้รับ 20 AP, Elixir
- Green Nymph ป่าใกล้ๆ กับต้น Iifa Tree
สิ่งที่ต้องการ 3 Ores เมื่อให้แล้วจะได้รับ 30 AP, Emerald
- Purple Jabberwock ป่าด้านตะวันออกจาก Oeilvert
สิ่งที่ต้องการ Emerald เมื่อให้แล้วจะได้รับ 40 AP, Moonstone
- Green Feather Circle ทวีป Lost Continent ทิศตะวันออกจากปล่องภูเขาไฟ
สิ่งที่ต้องการ Moonstone เมื่อให้แล้วจะได้รับ 30 AP, Lapis Lazuli
- Rainbow Garuda ป่าด้านตะวันออกบนที่ราบสูงเหนือถ้ำ Gizamaluke
สิ่งที่ต้องการ Lapis Lazuli เมื่อให้แล้วจะได้รับ 40 AP, Diamond
- Friendly Yan ป่าบนเกาะ Vile Island
สิ่งที่ต้องการ Diamond เมื่อให้แล้วจะได้รับ 50 AP, Rosetta Ring

* ในการเจอกับ Friendly Yan หากไม่เจอศัตรูที่เป็นมิตรทั้ง 8 ตัวก่อนหน้านี้
Friendly Yan จะหนีคุณไป ซึ่งไม่สามารถจะให้สิ่งของกับเขาได้

- Ragtime Mouse
ในระหว่างการต่อสู้บางครั้ง จะเจอศัตรูบางชนิดเสียงเพลงจะเปลี่ยนไป
มันจะถามคำถามเรา ให้เราตอบว่า "ถูก" หรือ "ผิด" โดยการโจมตีไปที่เครื่องหมาย "O" หรือ "X"
เขาจะถามทั้งหมด 16 คำถาม หากตอบถูก ในแต่ละครั้งจะได้รับ Gil เป็นผลตอบแทน ดังนี้
ครั้งที่ 1 ได้รับ 1,000 Gil
ครั้งที่ 2 ได้รับ 1,000 Gil
ครั้งที่ 3 ได้รับ 1,000 Gil
ครั้งที่ 4 ได้รับ 2,000 Gil
ครั้งที่ 5 ได้รับ 2,000 Gil
ครั้งที่ 6 ได้รับ 3,000 Gil
ครั้งที่ 7 ได้รับ 3,000 Gil
ครั้งที่ 8 ได้รับ 4,000 Gil
ครั้งที่ 9 ได้รับ 4,000 Gil
ครั้งที่ 10 ได้รับ 5,000 Gil
ครั้งที่ 11 ได้รับ 5,000 Gil
ครั้งที่ 12 ได้รับ 6,000 Gil
ครั้งที่ 13 ได้รับ 6,000 Gil
ครั้งที่ 14 ได้รับ 7,000 Gil
ครั้งที่ 15 ได้รับ 7,000 Gil
ครั้งที่ 16 ได้รับ 10,000 Gil

จะมีคำถามและคำตอบ ดังนี้
- "I Want to Be Your Canary" was written by Lord Afon. X:False
คำตอบที่ถูกต้องคือ It was written by Sir Avon.
- The 15th Lindblum War started in 1600. X:False
คำตอบที่ถูกต้องคือ It began in 1601.
See the statues of three men of Plutes in Alexandria square.
- The Theater Ship Prima Vista was built in Artania Shipyards X:Fals
คำตอบที่ถูกต้องคือ It was built in Zebolt dockyard.
Read the explanation of Prima Vista at the opening of the game,
where Zidane appears in a dark room with a candle.
- Lindblum Castle is larger than Alexandria Castle. O: True
- Some Mu's are friendly and won't attack. O:True
- Burkmea Cable Cars have been running for 8 years. O: True
- There is only one desert in the world. X: False
คำตอบที่ถูกต้องคือ There are Vub desert, where Cleyra is located,
and Kierra desert, where Desert Empress is located.
- Conde Petit is a village of Goblins. X: False
คำตอบที่ถูกต้องคือ It's a home for dwarves.
- Prima Vista means love at first sight. X: False
- Treno's caf?, Card Carta, is members only. O: True
- Bobo Bird is a bird that brings you fortune. X: False
คำตอบที่ถูกต้องคือ It is said to be a bird which gives you happiness.
- You can defeat Ragtimer. O:True
- Chocobo Forest is located between Lindblum and South Gate O: True

ในระหว่างสู้กับ Ragtime Mouse จะมีเงื่อนไขดังนี้
- หากตอบคำถามช้ากว่า 20 วินาที ถือว่าตอบผิด
- หากคุณโจมตี หรือใช้เวทย์กับ Ragtime Mouse เขาจะหนีไป
- วิธีชนะเขามีวิธีเดียวคือ ตอบคำถามให้ถูกต้องหมดทั้ง 16 คำถาม หลังจากนั้นจึงสามารถโจมตีเขาได้
เมื่อชนะเขาจะได้รับ EXP: 5963/ AP: 0/ items: protective ring/ Gil: 5963 Gil
หากคุณตอบผิดเพียงข้อเดียว จะได้รับเพียง Protective ring เพียงอย่างเดียว

- มินิเกม อื่นๆ
นอกจากมินิเกมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีมินิเกมย่อยอีกมากมาย เช่น
- วิ่งแข่งกับฮิปโป (Racing Hippaul)
จะวิ่งแข่งกับฮิปโปได้ในช่วงเริ่มต้นแผ่น 3 ในขณะบังคับ Vivi คนเดียว ในเมือง Alexandria
เดินลงมาบริเวณด้านล่างของเมืองจะเจอ Hippaul คุยกับแม่ของเขา จะเล่นมินิเกมนี้ได้
เมื่อแข่งชนะเขา ทุกๆ 10 ครั้งจะได้ item มา ดังนี้
10 Wyerd Card
20 Carrion Worm Card
30 Tantarian Card
40 Armstrong Card
50 Ribbon Card
60 Nova Dragon Card
70 Genji Card
80 Athlete Queen (Key Item)

- Rope Jumping
สามารถเล่นมินิเกมนี้ได้ตั้งแต่แผ่น 1 เมื่อ Vivi เจอเด็กผู้หญิงเล่นกระโดดเชือกอยู่ใน Alexandria
และสามารถเล่นได้อีกครั้งในตอนท้ายแผ่น 3 และในแผ่น 4
หากมี Vivi หรือ Eiko รวมอยู่ในกลุ่มด้วย
เมื่อสามารถกระโดดได้ถึงระดับหนึ่ง พวกเธอจะให้ item ด้วย ดังนี้
20 Jumps 10 Gil
50 Jumps Cactuar Card
100 Jumps Genji Card
200 Jumps Alexandria Card
300 Jumps Tiger Racket Card
1000 Jumps King of Jump Rope (Key Item)

- Nero Brothers' Gambling
เล่นเกมทายเหรียญกับพี่น้องตระกูล Nero (Benero, Genero และ Zenero) ได้
ในช่วงเริ่มแผ่น 3 ที่เมือง Alexandria ในร้านขายอาวุธ

- Blackjack
เมื่อเล่นเกมจบ และดูฉากจบจนถึงข้อความ "THE END"
ให้กดปุ่มดังนี้
R2, L1, R2, R2, ขึ้น, X, ขวา, วงกลม, ลง, สามเหลี่ยม, L2, R1, R2, L1, สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, Start
จะสามารถเล่นเกม Blackjack ได้Trick
Zidane

Thievery MP 8 (Deals physical damage to the target)
พลังโจมตีของท่า Thievery จะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ใช้ท่า "Steal"
โดยพลังโจมตีเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 3,900 และจะเพิ่มขึ้นประมาณ 13-15 เมื่อใช้ท่า "ขโมย"
เช่น "ขโมย" ไป 10 ครั้ง พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 130-150
รวมเป็น มีพลังโจมตี 4,030 ถึง 4,050 damage
ดังนั้น หากใช้ท่า "ขโมย" ไปประมาณ 600 กว่าครั้ง ก็จะทำให้มีพลังโจมตีถึง 9,999 ได้

Vivi
Doomsday MP 72 (Causes Shadow damage to all targets)
Doomsday จะโจมตีเป้าหมายทั้งหมดด้วยธาตุ Shadow ซึ่งรวมทั้งตัวละครของเราด้วย
วิธีป้องกันคือ สวมใส่อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันธาตุ Shadow ได้
หรือหากมีอุปกรณ์ที่สามารถดูดซับ (Absorb) ธาตุ Shadow ได้
ก็สามารถที่จะเพิ่ม HP ได้ พร้อมกับโจมตีศัตรู

อุปกรณ์ที่สามารถดูดซับธาตุ Shadow ได้ มีความสำคัญค่อนข้างมาก
เนื่องจากศัตรูระดับ Boss หลายตัวที่สามารถโจมตีด้วย Doomsday ได้
เช่น Hades, Ozma
หากสามารถเปลี่ยนการโจมตีนั้นเป็นการเพิ่ม HP ก็จะเป็นการดี
อุปกรณ์ที่สามารถดูดซับธาตุ Shadow ได้ เช่น
- PUMICE PIECE (Accessary) Absorbs Holy/Shadow
Useable by All
- EGOIST'S ARMLET (Armlet) Reduces Shadow damage by 100%
Useable by Zidane, Vivi, Dagger, Eiko, Quina, and Amarant
- NINJA GEAR (Armour) Absorbs Shadow
Useable by Zidane and Amarant


Garnet
Atomos MP 32 (Non-Elemental Attack / All)
Atomos จะโจมตีโดยการลด HP ของศัตรูลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีสูตรในการคำนวณ คือ
Full animation = (30 + # of Amethysts)% of enemy's HP
Short animation = 2/3 of Full animation
คือ จะสามารถลด HP ของศัตรูลงได้อย่างแน่นอนคือ 30 เปอร์เซ็นต์
แต่หากมี Amethyst อยู่ในช่องเก็บ item จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีของ Atomos ได้
ควรมี Amethyst ให้เต็มจะเป็นการดี คือ มี 99 อัน สามารถสร้างความเสียหายได้สูงสุดถึง 9,999
Amethyst สามารถสร้างได้จากช่างตีอาวุธ โดยมีส่วนผสมดังนี้
Amethyst ได้จาก Ore + Annoyntment และใช้เงิน 200 Gil
(สามารถให้ Hades สร้างให้ได้ หรือช่างที่เมือง Daguerreo และ Black Mage Village)

Freya
Dragon's Chest MP 16 (Deals physical damage to the enemy)พลังโจมตีของท่า Dragon's Chest จะขึ้นอยู่กับจำนวน "มังกร" ที่สมาชิกในทีม
จัดการไป
เมื่อ
จัดการศัตรูจำพวก "มังกร" ไป 1 ตัว ก็จะทำให้พลังโจมตีของท่านี้เพิ่มขึ้น
โดยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเลขยกกำลัง 2
เช่น
จัดการ "มังกร" ไป 10 ตัว ก็จะเท่ากับ 10 ยกกำลัง 2 เท่ากับ 100 damage
หาก
จัดการ "มังกร" ไป 100 ตัว ทำให้มีพลังโจมตีสูงถึง 100 ยกกำลัง 2 เท่ากับ 10,000 หรือ 9,999 damage

Best Level Up


Grand DragonLv. 60
HP 13,206
MP 2,550
Type : Dragon
Weak : Ice
Eat : Lv3 Def-less
Steal : Tent, Ether, Rising Sun
Note :
จะเจอ Grand Dragon ได้ตั้งแต่แผ่น 1
สถานที่ที่สามารถเจอ Grand Dragon ได้คือ บริเวณเกาะเล็กๆ ทางตอนใต้ของแผนที่โลกแทบทุกเกาะ
หรือที่แรกสุดที่สามารถเจอได้ก็คือ บริเวณเหนือถ้ำ Gizamaluke (ทางผ่านก่อนไป Burmicia)
จะเห็นได้ว่า Grand Dragon มี HP ที่สูงมาก
แต่การจะ
จัดการ เป็นเรื่องง่าย หากให้ Quina ใช้ Lv5-Death
หากช่วงแรกยังไม่มี Lv5-Death แต่ต้องการเก็บ Exp จาก Grand Dragon
สามารถทำได้เมื่อมีความสามารถ Auto-Reflect
เมื่อสวมใส่ Auto-Reflect จะสะท้อน Thunder ที่ Grand Dragon โจมตีมา
(Auto-Reflect เรียนรู้ได้จาก REFLECT RING)
แต่อาจโดนโจมตีแบบธรรมดาได้
หากมี Auto-Reflect ครบทั้ง 4 คน จะสามารถปราบ Grand Dragon ได้อย่างไม่ยากนัก
หากใครตาย ก็ใช้ PhoenixDown ชุบชีวิตขึ้นมา
ไม่ต้องเติม HP เพราะหากโดน Grand Dragon ตบทีเดียว แม้ HP จะเยอะ ก็ตายอยู่ดี
Grand Dragon ให้ Exp เยอะมาก ถึง 35,208 หน่วย

Yan


Lv. 72
HP 19,465
MP 3,378
Type : -
Weak : Shadow
Eat : Auto-Life
Steal : Ore, Elixer
Note :
สามารถเจอ Yan ได้บนเกาะด้านล่างซ้ายของ Iifa Tree เมื่อมีเรือเหาะ หรือ Chocobo สีทอง
Yan ให้ Exp สูงมากถึง 42,673 ต่อตัว ซึ่งบางครั้งอาจเจอได้สูงถึง 3 ตัว ต่อ 1 การต่อสู้
แต่ Yan มีการโจมตีที่หนักหน่วงมาก คือ Comet และสามารถ Counter ได้อีกด้วย
บางครั้งจะเจอ Snort ทำให้ตัวละครหลุดออกจากการต่อสู้ 1 ตัว
หรือเจอ Virus Powder ทำให้ตัวละครติด Virus ซึ่งทำให้ไม่ได้รับ Exp
การต่อสู้กับ Yan ควรนำตัวละครที่แข็งแกร่งมาต่อสู้ด้วย
ให้โจมตีด้วยท่าที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างสม่ำเสมอ
เช่น Zidane ใช้ Thievery, Freya ใช้ Dragon's Chest
Steiner ใช้ Shock หรือ Claimhazard เพื่อโจมตีได้ครั้งละหลายตัว
Garnet ใช้ Atomos แต่ต้องมี Amethyst เก็บไว้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ทำความเสียหายได้ถึง 9,999
Ability ที่ควรสวมใส่คือ Auto-Life ซึ่งสำคัญมาก เพราะ Yan สามารถทำให้ตัวละครตายได้ตลอดเวลา

How to Restore HP without Cure

ตัวละครที่สามารถเติม HP ได้ก็มี Garnet และ Eiko ที่ใช้ Skill Cure
หากไม่สามารถใช้ตัวละครทั้งสองได้ อาจต้องพึ่งพา Potion แต่จะเป็นการสิ้นเปลือง
เพราะตัวละครอื่นๆ ก็สามารถฟื้นฟู HP ได้เช่นกัน
- Quina
White Wind MP 14 (Restores HP of all party members)
เป็น Skill ที่ดี ใช้ง่าย สามารถเติม HP ได้ทุกคนในคราวเดียว
นอกเหนือจาก Skill นี้แล้ว Quina ยังมี Skill ช่วยเหลือที่ดีอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
Vanish MP 8 (Makes a party member disappear)
ทำให้ตัวละครล่องหน ไม่โดนการโจมตีทางกายภาพ
Auto-Life MP 14 (Casts Life when KO)
ชุบชีวิตตัวละครเมื่อตาย
Angel’s Snack MP 4 (Uses Remedy on all party members)
แก้อาการผิดปรกติทุกอย่างให้กับทุกคนในคราวเดียว
Mighty Guard MP 64
(Casts Shell and Protect on all party members)
เพิ่มพลังป้องกันทั้งทางด้านกายภาพ และด้านเวทย์มนต์ให้กับทุกคนในคราวเดียว

Quina เป็นตัวละคร Support ที่ดี ทั้งในการรุกและการรับ หากรู้จักใช้ให้ถูกจังหวะ
นอกจาก Skill Support แล้ว ยังมี Skill จู่โจมศัตรูอีกเช่น
LvX ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Lv5 Death, Lv4 Holy, Lv3 Def-less
ในการใช้ LvX นี้ จำเป็นต้องศึกษาศัตรูก่อน ว่ามี Level อะไร จึงจะสามารถใช้ได้ถูกสถานการณ์
Bad Breath MP 16 (Causes Confuse, Darkness,
Poison, Slow, and Mini to the enemy)
Skill นี้จู่โจมศัตรูโดยทำให้เกิดการผิดปรกติต่างๆ มากมาย ช่วยให้ต่อสู้ได้ง่ายมากขึ้น
Magic Hammer MP 2 (Reduces the enemy’s MP)
ลด MP ของศัตรู เป็น Skill ที่ดีมาก หากศัตรูเป็นพวกใช้ MP ในการต่อสู้

- Freya
Freya มี Skill Support อยู่ไม่มาก แต่ก็มีประโยชน์
Reis's Wind MP 12 (Cast Regen on all party members)
ใช้ Skill Regen กับทุกคนในคราวเดียวกัน ทำให้ HP ค่อยๆ เพิ่มทีละนิด
White Draw MP 36 (Restore MP to all party members)
เพิ่ม MP ให้แก่สมาชิกทุกคนในคราวเดียว
Six Dragons MP 28 (See its with yourself)
เป็น Skill ที่จะสุ่มสิ่งที่เกิดขึ้น คือ
เพิ่ม HP ทุกคนเต็ม หรือ ลด HP ทุกคนเหลือ 1
เพิ่ม MP ทุกคนเต็ม หรือ ลด MP ทุกคนเหลือ 1
เพิ่มทั้ง HP และ MP ทุกคนเต็ม หรือ ลดทั้ง HP และ MP ทุกคนเหลือ 1
หรือ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เป็น Skill ที่ไม่แนะนำให้ใช้เป็นดีที่สุด

- Amarant
แม้ Amarant จะเป็นพวกต่อสู้ แต่เขาก็มี Skill Support อยู่เช่นกัน
Chakra MP 4 (Restore HP and MP on party member)
ฟื้นฟู HP และ MP แก่สมาชิกในกลุ่ม 1 คน
Aura MP 12 (Cast Auto-Life and Regen on patry member)
ทำให้ HP ค่อยๆ เพิ่มทีละนิด และเมื่อตายจะชุบชีวิตอัตโนมัติ
Revive MP 20 (Revive party member when KO)
ชุบชีวิตตัวละครที่ตาย

จะเห็นได้ว่า Amarant มี Skill Support ที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟู HP หรือชุบชีวิต
อีกทั้งเมื่อเขาอยู่ในสภาวะ Trance จะสามารถใช้ Skill กับทุกคนได้ในคราวเดียวกัน

- Steiner
แม้ว่า Steiner จะไม่มี Skill ที่สามารถใช้ Support ได้
แต่เขาก็มี Bloodsword ซึ่งเป็นดาบที่สามารถดูด HP ของศัตรูได้

- Zidane
ตัวละครหลักของกลุ่ม แม้จะมีอาชีพขโมย แต่มีพลังโจมตีรุนแรงมาก
มี Skill Support ที่ดีอยู่ คือ
Sacrifice MP 32
(Die for restore HP and MP to all party member)
สละชีวิต เพื่อเพิ่ม HP และ MP ให้กับทุกคนในคราวเดียว


Rare

Item หายากในภาคนี้ มีอยู่หลายชิ้น ซึ่งบางชิ้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
หลายชิ้น ได้มาจากการทำ Quest ซึ่งสามารถทำได้เพียงหนเดียวเท่านั้น
หากพลาดไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาทำได้อีก

- Tin Armor
เกราะชิ้นนี้ เป็นเกราะที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถใส่ได้โดย Steiner เท่านั้น
สามารถได้มเมื่อปราบ Hades ได้แล้ว เขาจะสามารถสร้างอาวุธให้เราได้
(เขาจะทำตัวเป็น Synthesis Shop)
ซึ่ง Tin Armor ได้มาจากการรวมกันของ Hammer + Ore และเงินอีก 50,000 Gil
(Hammer หาได้จากการทำ Quest เหรียญ Stellazzio)- Eidolon Wall's Secret
นั่นคือความลับของกำแพงใน Madain Sari ซึ่งสามารถทำได้ในแผ่น 4
เริ่มต้นให้มี Garnet ในกลุ่ม และเข้าไปคุยกับ Lani บริเวณระเบียงด้านล่างของบ้าน Eiko
ออกจากหมู่บ้านแล้วกลับเข้าไปใหม่ โดยไม่ให้มี Garnet และ Amarant อยู่ในกลุ่ม
กลับไปคุยกับ Lani ที่บริเวณเดิม 2 ครั้ง แล้วไปที่ผนัง Eidolon
จากทางเข้าเดินไปทางขวา กดสำรวจทุกครั้งที่มีเครื่องหมาย ! เดินผ่านไปจนได้ยินเสียงกระดิ่ง
จากนั้นเปลี่ยนเปิดเดินกลับทางเดิม แต่วนไปทางซ้ายจนกว่าจะได้ยินเสียงกระดิ่งอีก
(สำรวจทุกจุดที่มีเครื่องหมาย ! )
เดินวนซ้ายขวาสลับกันจนครบ 9 ครั้ง จะได้ HP และ MP เพิ่มขึ้นมาจนเต็ม
แสดงว่าสำเร็จแล้ว ให้สำรวจภาพวาดต่างๆ ตามจุด ! จะพบข้อความใหม่เพิ่มขึ้นมา
ที่ภาพนึงจะพบชื่อจริงของ Garnet นั่นก็คือ... Sarah

- Excalibur
Excalibur เป็นดาบของ Steiner เมื่อสวมใส่แล้วจะสามารถเรียนรู้ Climhazzard
สามารถหาดาบนี้ได้ในแผ่น 4 โดยไปที่ Daguerreo
จะมีชายแก่ยืนอยู่ข้างห้องสมุด เขาต้องการ Magical Fingertip
สามารถหา Magical Fingertip ได้ที่ห้องประมูลในเมือง Treno
หากไม่มี Magical Fingertip ออกมาให้ประมูล ให้ขาย key item บางชิ้นออกไปก่อน เช่น
Doga's Artifact, Rat Tail, Griffin's Heart, และ Une's Mirror
โดยขายสิ่งของดังกล่าวกับผู้คน ดังนี้
Doga's Artifact ขายให้กับ Scholar ในร้านตีอาวุธ ในราคา 10,000 Gil
Rat Tail ขายให้กับ Adventurer บริเวณร้านกาแฟ ในราคา 25,000 Gil
Griffin's Heart ขายให้กับ Adventurer บริเวณร้านกาแฟ ในราคา 10,000 Gil
Une's Mirror ขายให้กับ Nobleman บริเวณร้านกาแฟ ในราคา 15,000 Gil
หรือหากยังไม่ได้ซื้อ ก็ให้ซื้อแล้วก็ขายออกให้หมด
เมื่อสามารถประมูล Magical Fingertip ได้แล้ว
ให้นำกลับไปให้ชายแก่ที่ Daguerreo จะได้ดาบ Excalibur มา

- ExcaliburII
เป็นดาบที่มีความรุนแรงที่สุดของ Steiner วิธีได้ดาบเล่มนี้ง่ายมาก
ไม่ต้องทำ Quest ด้วยซ้ำ เพียงไปให้ถึงระเบียงใน Memoria ภายในเวลา 12 ชั่วโมง
ก็จะพบกับดาบ ExcaliburII บนระเบียงมุมด้านขวา
(ระเบียงที่มีที่ Save ก่อนที่จะเข้าไปในห้องที่เป็นอวกาศ ไม่มีทางเดิน ก่อนถึงห้อง Crytal ที่ศัตรูไม่ให้ Exp)
- Save the Queenดาบเล่มนี้เป็นอาวุธของ Betrix ซึ่งพวกเราไม่มีใครสามารถใช้ได้ เป็นเพียงของสะสม
สามารถได้มาโดยการสร้างของ Hades โดยใช้ส่วนผสม ดังนี้
Save the Queen ต้องใช้ Javelin + Silver Gloves และเงินอีก 50,000 Gil

- Mr Morrid's Coffee
บริเวณหมู่บ้าน Dali จะมีชายแก่ชื่อ Morrid เขากำลังหากาแฟ 3 ชนิดอยู่ หากหาให้เขาได้จะได้ item
Moccha Coffee เก็บที่ South Gate ใกล้กับป่า Chocobo
Kirman Coffee บริเวณโต๊ะระเบียงหลังบ้านของ Eiko ที่ Madain Sari เก็บได้หลังจากเก็บโต๊ะอาหาร
Burman Coffee จะเก็บได้เพียงแค่หนเดียวเท่านั้น
คือในระหว่างที่มีการ จัดการแข่งขัน Card ให้ไปที่ South Gate เพื่อผ่านไป ที่หมู่บ้าน Dali
ในระหว่างนี้ Mayor จะไม่อยู่บ้าน ให้สำรวจในบ้านเขาเพื่อหากุญแจ
เริ่มค้นหาที่โต๊ะก่อน เลือก "Desk " จะพบ Mini-Brahne
สำรวจที่โต๊ะหลายๆ เลือก Desk หลายๆ ครั้งจนกว่าเด็กจะหลับ "Zzzz"
สำรวจที่เครื่องทำความร้อน เลือก "Heater" จะได้ Mayor's Key
เปิดประตูที่กังหันลมโดยใช้ Mayor's Key
เปิดคอก Chocobo ไปด้านขวา มีหีบเก็บเงิน 30,000 Gil สำรวจซ้ำอีกครั้งจะได้ Burman Coffee
กลับไปที่ Observatory Mountain มอบกาแฟทั้งสามให้กับ Morrid เขาจะส่ง Mini-Prima Vista ไปให้
เมื่อกลับไปที่ Lindblum ให้กลับไปที่ซ่อนของกลุ่ม Tantalus จะพบมันวางอยู่ตรงพื้นใกล้กับเตียง


ที่มา gconsole.com


Related

PS1 4867599261712033524

แสดงความคิดเห็น

emo-but-icon

item