--Advertisement--

Dokapon Kingdom ปราสาทโดกาปอง

Dokapon Kingdom ปราสาทโดกาปอง

เป็นปราสาทของราชาโดกาปอง เป็นสถานที่เริ่มต้นดำเนินเนื้อเรื้องของเกมส์นี้ ซึ่งปราสาทนี้มีประโยชน์มากมาย เป็นทั้งที่จุดเช็คพอยด์ เป็นที่เปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนทรงผม หรือจะมอบของกำนัลให้กับราชาโดกาปองด้วย ซึ่งที่นี้ทำได้ หากเราเข้าไปในปราสาทก็จะพบกับเมนูแบบนี้

Job - เปลี่ยนอาชีพตัวละคร โดยจะเปลี่ยนได้เฉพาะอาชีพที่ปรากฏออกมาแล้ว
Gift - มอบของกำนัลให้กับราชาโดกาปอง จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
Hair - เปลี่ยนทรงผม ซึ่งจะเปลี่ยนได้เฉพาะกับทรงผมที่มีเก็บมาเท่านั้น
Exit - ออกจากปราสาท

เกมส์ Dokapon Kingdom ปราสาทโดกาปอง

ที่มา : คู่มือเฉลยเกมส์โดกาปอง Bright


Related

Dokapon kingdom 7694088190000495514

แสดงความคิดเห็น

emo-but-icon

item