--Advertisement--

Golden Land สมาพันธ์สำคัญแค่ไหน

Golden Land กับความสำคัญของสมาพันธ์

ความสำคัญของแต่ละสมาพันธ์

1. Knights Templar เป็นสมาพันธ์ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการรบเป็นหลัก หากเราเลือกทีจะอยู่ในสมาพันธ์นี้จะได้รับค่าโจมตีของทหารที่มีมากกว่าของสมาพันธ์อื่น (แต่ก็ใช้จำนวนของประชากรเยอะเหมือนกัน) และมีความสามารถในการผลิตทหารที่เร็วและมากกว่าของสมาพันธ์อื่นๆด้วย (Act สุดโหด)

2. Ibero Congress เป็นสมาพันธ์ที่มีจุดเด่นด้านวิชาการ สงผลให้สมาพันธ์นี้มีความล้ำหน้าด้านวัตถุมากกว่าสมาพันธ์อื่น มีความสามารถในเรื่องของสิ่งก่อสร้างเป็นหลัก จึงสามารถสร้างป้อมปราการและกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งได้ เป็นสมาพันธ์ที่เน้นในเรื่องของการป้องกัน (คือ ดีเฟ้นสูงมากกว่าเพื่อน)

3. Rhine Chamber เป็นสมาพันธ์พ่อค้าที่มีจุดเด่นในด้านทรัพยากร สมาพันธ์นี้จะได้รับสิทธิ์ในการค้าขายและการผลิตตอชั่วโมงที่สูงกว่าสมาพันธ์อื่นๆ และยังมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากที่สุด ส่วนเรื่องการโจมตีจะด้อยกว่าสมาพันธ์อื่นๆพอสมควร

 
Golden Land

ที่มา : นิตยสารเกมเมอร์นิวส์

Related

Golden Land 2620713309726220946

แสดงความคิดเห็น

emo-but-icon

item