--Advertisement--

Persona Q Shadow of the Labyrinth 3DS รีวิวเกมส์

เกมส์ Persona Q Shadow of the Labyrinth 3DS

ทางวงกตที่เริ่มต้นมาจากเสียงระฆัง เหล่าผู้ใช้เพอร์โซน่าจะต้องได้พบเจอกับเหตุการณ์และคดีต่างๆ ซึ่งหากย่างกรายเข้ามาในทางวงกตจะไม่ได้รับการระเว้นแต่อย่างใด ดังนั้นเราจะต้องเลือกตัวละครหลักจาก P3 และ P4 เพื่อมาฝ่าเขาวงกตนี้ไปให้ได้

เนื้อเรื่องเกมส์ Persona Q Shadow of the Labyrinth 3DS
เสียงก้องกังวานที่มาจากระฆังในโรงเรียนยาโซกามิ เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในงานวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่งอยู่ดีๆก็มีเสียงระฆังเกิดขึ้น และเหล่าผู้ใช้เพอร์โซน่าทั้งหลายต่างก็ถูกดึงเข้าไปในโลกอีกแห่งหนึ่งด้วยเสียงระฆังนั้น โดยสภาพแวดล้อมของโลกนี้มีความคล้ายคลึงกับโรงเรียนยาโซกามิมาก แต่มีหอนาฬิการแปลกๆอยู่ด้วย และเมื่อระฆังของหอนาฬิกาดังขึ้นการต่อสู้ของเหล่าเพอร์โซน่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
Persona Q Shadow of the Labyrinth 3DS

Related

Persona Q Shadow of the Labyrinth 102272510992679461

แสดงความคิดเห็น

emo-but-icon

item